TC-RK3568
TC-RK3566
TC-RK3588
RK3399 โรงงานกระดานหลัก
RK3399 ผู้ผลิตบอร์ดขนส่งชุดพัฒนา
ประเทศจีน RV1126 Core Board Factory
ประเทศจีน ผู้ผลิตชุดพัฒนา RK3568
ผู้ผลิตบอร์ดขนส่งชุดพัฒนาจีน

ที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับ Us

ในฐานะซัพพลายเออร์ของโซลูชันเทคโนโลยีบอร์ดพัฒนาแพลตฟอร์ม ARM เซินเจิ้น Thinkcore Technology Co., Ltd ยังเป็นผู้ผลิตเฉพาะ ซึ่งอุทิศตนเพื่อการพัฒนา การผลิต และบริการเสริมของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในพื้นที่ฝังตัวเมื่อก่อตั้งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย RK3568 core board, RV1126 core board, development kit carrier board.